Vikinger i Nordatlanten og Nordboere i Grønland

Vikinger i Nordatlanten og Nordboere i Grønland
| | Folkeuniversitetet Aalborg | Trekanten

Begivenhedsoversigt

Folkeuniversitetet Aalborg

Vikingerne drog i slutningen af 700-tallet ud fra de nordiske lande og kom vidt omkring i Europa og Nordatlanten.

De bosatte sig i Island omkring år 870 e. Kr, og ved årtusindeskiftet sejlede vikingernes efterkommere fra Island til Grønland. Disse efterkommere bosatte sig i SW Grønland og kaldes Nordboere.

De etablerede sig i Østerbygden nær Grønlands SW spids og i Vesterbygden i Nuuk-området, hvor de antog kristendommen og byggede en række kirker og klostre. De første nordboere var primært bønder, der bragte landbrugstraditioner med sig fra Island. På et tidligt tidspunkt indgik fiskeri og jagt på sæler og hvalrosser som supplement til landbruget.

Nordboerne levede i Grønland i godt 500 år, men der skete en gradvis affolkning af de to bygder. Omkring år 1300 havde de sidste nordboere forladt Vesterbygden, mens det samme skete godt 100 år senere for Østerbygden, hvorefter Nordboerne forsvandt fra Grønland. De sidste skriftlige beretninger om Nordboerne i Grønland er fra 1408, hvor et stort bryllup i Østerbygden omtales.

Herefter er alle skriftlige kilder om Nordboerne sidste tid i Grønland tavse. Ændringer i den socioøkonomiske struktur samt klimaændringer kan være nogle af årsagerne til deres forsvinden. Da Hans Egede kom til Grønland i 1721 var den kristne Norrøne menighed i Grønland forsvundet, uden at nogen skriftlige kilder kan beskrive hvad der skete med dem.

Pris: 155,- Tilmelding på Folkeuniversitetets hjemmeside HER

Om Folkeuniversitetet Aalborg

 

Hvor og hvornår

  • Fra: 27. september 2021 19:00
  • Til: 27. september 2021 21:00
  • Sted:

    , , Trekanten.